Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türkiye Cumhuriyeti Çevrimiçi (Online) Vize Başvuru Sistemi, 12.01.2016

Türkiye Cumhuriyeti'ne seyahat etmek için vize alma zorunluluğu bulunan yabancılardan, "Turistik" ve "İş Görüşmesi" amaçlı seyahat eden ve durumları E-Vize almaya uygun olanlar, https://www.evisa.gov.tr/en/  adresinden, doğrudan E-Vize almaya devam edebileceklerdir. E-Vize dışındaki diğer tüm vize başvuruları, 5 Ocak 2016 tarihinden itibaren, sadece http://www.visa.gov.tr  adresli web sitesi üzerinden kabul edilecektir.

 

İnternet üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak başvuruda gerekli verilerin tamamı, başvuru sahipleri tarafından sisteme kaydedilecektir. Beraberinde aile üyeleriyle seyahat edecek kişiler, bunlara ait verileri de ayrı ayrı kaydedecektir. Bununla birlikte, başvuruyu yapan kişiler aile üyeleriyle ilgili başvuru dosyalarını topluca görüntüleyebilecek ve bu veriler üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.

 

Tüm vize başvuruları randevu esasına göre kabul edilecektir. Vize başvurusunda bulunanlar, elektronik ortamda vize başvuru verilerini sisteme kaydettikten sonra, başvuru sırasında seçecekleri temsilcilikten “vize görüşmesi” için randevu alacaktır.

 

Çevrimiçi vize başvuru sisteminde veriler üç başlık altında derlenmektedir. Bunlar, "kişisel bilgiler", "pasaport bilgileri" ve "seyahate ilişkin bilgiler"dir. Ortak veri alanları haricinde, talepte bulunulan vize türüne göre son aşamada, tamamlayıcı belgeler de, sisteme başvuru sahibi tarafından yüklenebilecektir.

 

E-Vize dışındaki tüm vize başvurularında başvuru sahibi ile yüz yüze görüşme yapılması gerekmektedir. "Türkiye Cumhuriyeti Çevrimiçi Vize Başvuru Sistemi" üzerinden vize talebinde bulunan yabancılar, kendilerinden talep edilen ve sisteme önceden yükledikleri belgelerin asılları ve doldurdukları vize formunun imzalanmış basılı örneğiyle birlikte ilgili temsilciliğe başvuracaklardır. Başvuru evrakının kabul edilmesi ile birlikte gerekli vize harcı tahsil edilecektir. Sözkonusu müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde tahsil edilen vize harcının iadesi mümkün olmayacaktır.

 

Vize verilmesi uygun görülen yabancılara, sistem tarafından otomatik olarak gönderilecek bir e-postayla, bilgilendirme yapılacak ve kişilerin ilgili temsilciliğe başvurarak vizelerini alabilecekleri bildirilecektir.