Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Bulgaristan Vatandaşlığı , 17.11.2015

YABANCI UYRUKLULARINBULGARİSTAN VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU KOŞULLARI

Yabancı uyrukluların Bulgaristan vatandaşlığına alınmaları Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen usul ve şartlarla yapılmaktadır. Vatandaşlık işlemleri, Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na bağlı Bulgaristan Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

Bulgaristan vatandaşlığına alınması talepleri ile ilgili başvuruların, anılan Genel Müdürlüğe yapılması esastır. Başvuruların doğrudan veya Bulgaristan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilcilikleri aracılığı ile sözkonusu Genel Müdürlüğe yapılabileceği kanunda belirtilmiştir.

 

Akrabalıkları vasıtasıyla Bulgaristan vatandaşı olmak isteyenlerin, 1. derece akrabalarının (anne, baba) Bulgaristan vatandaşı olması, bunlardan vefat etmiş olanların, vefat etmeden önce Bulgaristan vatandaşlığını muhafaza etmiş bulunmaları gerekmektedir.

 

Bulgaristan Vatandaşlığına başvuru için;

 

-Bulgaristan vatandaşı ile en az üç yıl evli olanların, müracaat tarihinden önce, en az üç yıl süre ile Bulgaristan’da süresiz veya uzun süreli oturma iznine sahip olmaları veya;

-Müracaat tarihinden önce en az beş yıl süre ile Bulgaristan’da süresiz veya uzun süreli oturma iznine sahip olunması,

-Bulgaristan vatandaşlığını yeniden kazanılması müracaatında, müracaat tarihinden önce en az üç yıl süre ile Bulgaristan’da süresiz veya uzun süreli oturma iznine sahip olunması,

-Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu ve/veya diğer kanunlarca belirlenmiş şartlar çerçevesinde, Bulgaristan’da yüksek meblağlı yatırım yapanların başvuru tarihinden en az bir yıl süre ile Bulgaristan’da süresiz oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

- Sosyal, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür veya spor alanlarında Bulgaristan’a faydalı olanlar için İstisnai Vatandaşlık Başvurusu kuralları bulunmaktadır.

 

Başvuru sahiplerinin başvuru sırasında,

- Reşit olması,

- Hüküm giymemiş olması,

- Bulgaristan’da geçimini sağlayacak bir işinin olması,

- Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan Bulgarca bildiğine dair belgesinin bulunması,

- Bulunduğu ülke vatandaşlığından çıkmış olması veya Bulgaristan vatandaşlığını alması anında çıkacak olması gerekmektedir.

 

(Bulunduğu ülke vatandaşlığından çıkmaları istenmeyecek olanlar şunlardır; Bulgaristan vatandaşı ile evli olanlar; AB üyesi, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına dahil ülkeler ile İsviçre Konfederasyonu vatandaşları, Bulgaristan’ın bu konuda mütekabiliyet anlaşması imzaladığı ülke vatandaşları, Önceden herhangi bir nedenle Bulgaristan vatandaşlığından ayrılmış olup yeniden Bulgaristan vatandaşlığına başvuranlar)