Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin Kurban Bayramı Mesajı , 18.09.2015

Toplumsal yaşamımızda önemli yeri olan hoşgörü, sağduyu, bağışlama ve barışma, kardeşlik ve dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi yüksek manevi ve toplumsal değerlerin en derinden hissedilebildiği Kurban Bayramı’nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Kurban Bayramı, zengin geleneksel değerlerimizi anımsamak ve çağdaş yaşamı gerekleriyle yorumlamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kurban Bayramı, bireylerin inanç ve ibadetini yerine getirmesine vesile olurken, dini aidiyete bakılmaksızın insanların, toplumların ve medeniyetlerin hoşgörüyle birlikte yaşama kültürlerine katkı sağlamaktadır.

 

Aile bireyleri, akraba ve dostların biraraya gelmeleri, kırgınlıkların üstesinden gelinmesi, insani bağların güçlenmesi için fırsat sunan Kurban Bayramı, yokluk ve yoksulluk çekenlere yardım elinin uzatılması suretiyle toplumun farklı kesimleri arasında paylaşma ve dayanışma duygularını da pekiştirmektedir.

 

Tüm ulusal ve dini Bayramlarda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da din, dil, etnik köken, zümre, kültür ve cinsiyet ayrımı olmaksızın çok sayıda insan aynı manevi amaçlar etrafında toplanır. Bayram günü, ayrışma ve farklılaşma karşısında, çeşitlilik içinde buluşmaya, birleşmeye ve ortak zenginliğin paylaşılmasına vesile olur. Bu suretle, tüm insanların birlikte, huzur, esenlik, paylaşılan zenginlik ve refaha dayalı bir evrensel barışı yaşamaları temenni edilir.

 

Bu yılki Kurban Bayramı, ülkelerindeki savaş ve çatışmadan kaçarak Türkiye’nin himayesine sığınan farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup, çoğunluğu kadın ve çocuk, yaşlı ve hasta 2 milyonu aşkın muhtaç ve mazlumun Türk halkının severek bölüştüğü ekmeğiyle karşılayacağı yeni bir Bayram olacaktır.

 

Bu hissiyatla, Bulgaristan’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve ayrım gözetmeksizin dost ve komşu Bulgaristan’ın tüm halkının Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

 

Kurban Bayramı vesilesiyle en iyi dileklerimi, samimi sevgilerimi ve kalbi selamlarımı sunuyor, Bayram’ın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

 

Süleyman Gökçe

Büyükelçi