Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Personel Alımı Duyurusu , 03.04.2015

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği emrinde çalışmak üzere, “Sözleşmeli Sekreter” kadrosuna yazılı ve sözlü sınavla  “erkek” personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:
1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Alanında tecrübe sahibi olmak.
3) Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.
5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.
7) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.
8)  Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.
9) Ehliyeti olup, araç kullanabilemsi ve seyahate engel bir durumunun bulunmaması.

Yukarıdaki nitelikleri taşıyan adayların;
1- Türkçe hazırlanmış bir dilekçe,
2- Açık adres ve iletişim bilgilerini de içeren fotoğraflı Türkçe özgeçmiş ve
3- İşe neden talip oldukları ile işte nasıl performans sergileyecekleri hakkında iki sayfayı geçmeyecek el yazısıyla kaleme alınmış Türkçe bir kompozisyon

ile birlikte en geç 24/04/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Ataşeliği’ne  müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazılı-Sözlü sınav yeri ve tarihi bilahare müracaat eden adaylara bildirilecektir.

İletişim bilgileri:
Adres: 10, Filip Makedonski Str. 4000 Filibe, Bulgaristan
Tel: 032 275 185

E-posta: filibe@ekonomi.gov.tr