Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmesi Öngörülen Edebi Çeviri Atölyeleri Hakkında Duyuru , 26.08.2014

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına Destek Programı'nın (TEDA) yürütülmektedir. TEDA programı paralelinde Türk edebiyatının yazı dili birikiminin diğer dillere aktarılması, dolayısıyla dünya okuruna arzının daha nitelikli hale getirilmesi ve aynı şekilde diğer dünya edebiyat eserlerinin ülkemiz insanına tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yurtiçi ve yurtdışından meslek örgütleri, çeşitli kültürel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri'nin düzenleneceği bildirilmektedir.  

Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar işbirliği ile İstanbul Büyükada'da düzenlenecek Edebi Çeviri Atölyeleri aşağıda sunulmaktadır.  

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) 25 Ekim-1 Kasım 2014

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜFÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜLEHÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT) 3-10 Kasım 2014

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT) 3-10 Kasım 2014 

Edebi Çeviri Atölyeleri'ne ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları www.teda.gov.tr

ve www.tedaproject.gov.tr adreslerinden temin edilebilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.