Türkiye Cumhuriyeti

Filibe Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c.filibe Başkonsolosluğu Resmi Facebook Ve Twitter Sayfası , 29.05.2012

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Resmi Facebook Sayfası: http://www.facebook.com/pages/TC-Filibe-Ba%C5%9Fkonsoloslu%C4%9Fu/338569296169035
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Resmi Twitter Sayfası: @TCFilibeBK