Bulgaristan’da Yatırım Fırsatları Semineri

Hüseyin Ergani 28.09.2017

Türk-Bulgar İş Dünyasının değerli temsilcileri,

Kıymetli basın mensupları,

Bulgaristan’da ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek maksadıyla düzenlediğimiz seminere hoş geldiniz.

Öncelikle davetimizi kabul edip burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’ne, Ticaret Ataşeliğimize ve BULTİŞAD’a da bu vesileyle içten şükranlarımı sunuyorum.

Filibe Teknik Fuarı’nın ortaya çıkardığı sinerjiden yararlanmak suretiyle, Fuara katılan DEİK ve firmalarımızın temsilcilerine yönelik olarak düzenlediğimiz bu seminerde, Bulgaristan’da yatırım ve ticaret potansiyelini ve fırsatlarını birlikte ayrıntılı şekilde ele alma imkânı bulacağız.

Yapılacak sunumlarda Bulgaristan ile ekonomik ilişkilerimizin yanısıra, Bulgaristan’ın yabancı yatırımcılara sunduğu teşvik mekanizmaları, Bulgaristan’ın lojistik üs olarak sunduğu avantajlar gibi hususlara değinilecektir.

Konunun uzmanı değerli konuşmacılarımız sizlere ekonomik ilişkilerimizden ve Bulgaristan’ın sunduğu imkânlardan ayrıntılı şekilde bahsedecektir.

Ben de kısaca önemli gördüğüm bazı hususlara huzurlarınızda değinmek isterim:Öncelikle Türkiye ile Bulgaristan, iki yakın dost, komşu ve ortak ülke konumundadır. İkili siyasi ilişkilerimiz bugün her zamankindendaha güçlüdür ve konjonktürel bazı olumsuzluklardan etkilenmeyecek kadar sağlamdır.

Bulgaristan, 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimi sonrasında FETÖ’ye karşı mücadelede Türkiye’yi en iyi anlayan Avrupa ülkeleri arasındadır.

İkili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik siyasi irade her iki tarafta mevcuttur. Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov seçimlerden sonra iki kez Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da çok yakın geçmişte Sofya’da içerikli temaslar gerçekleştirmiştir. İlerleyen dönemde bu üst düzey ziyaret trafiği artarak devam edecektir.

Bulgaristan Balkanların coğrafi merkezi olmakla birlikte Türkiye’nin Avrupa’ya ve 500 milyonluk AB pazarına açılan en önemli kapısıdır.

Türkiye Bulgaristan’ın önde gelen ticaret ortakları arasında ve ikili ticarette üçüncü sıradadır.

İkili ticaretimize baktığımızda büyüme eğiliminin ilerlediğini görüyoruz. Örneğin 2009 – 2016 yılları arasında Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı % 91, ithalatı ise % 80 artmıştır. Turizm alanında da benzer bir tablo olduğunu biliyoruz.

Türk şirketlerinin Bulgaristan’daki yatırımları ön sıralarda yer almaktadır. 2016 yılı sonu itibarıyla, Türk şirketlerinin yatırımları 2.2 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumdadır.

Ülkede yatırım yapan Türk firmalarının tamamı ihracat odaklı üretim yapıyor. Böylece, Bulgaristan ekonomisine kayda değer ihracat geliri ve katma değer getiriyor. Bulgaristan’da büyük ölçekli yatırımcı konumunda 55 Türk şirketi faal durumda ve bu yatırımlar; imalat sanayii, Tarımsal üretim, turizm, bankacılık ve sağlık sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Bu yatırımlarla Bulgaristan’da 10 binden fazla kişi doğrudan istihdam ediliyor. Bu önemlidir. Zira Bulgaristan’ın Ortadoğu’da yaşanan krizinden dolayı maruz kaldığı söylenen göçmen sorunundan ziyade, Bulgaristan’dan Batı Avrupa ve Amerika’ya doğru bir insan kaynağı ve beyin göçü sorunu vardır. Türk özel sektörü güçlü ve dinamik yapısıyla Bulgaristan’da yatırım kapasitesi yüksektir ve yaratabileceği istihdam kapasitesiyle Bulgaristan’ın beyin göçü ve insan sermayesi kaybına bir nebze çare üretebilir. Bu her iki ülke için kazan-kazan durumuna işaret etmektedir.

Biz komşularımızla ilişkilerimizi bu prensip temelinde yürütüyoruz ve paylaşmayı seviyoruz. Bulgaristanlı yatırımcıları da Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Zira komşularımızın barış, huzur, istikrar ve refahının Türkiye’ye de olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Komşularımızdaki huzursuzluğun ne anlama geldiğini en iyi bilen ülkelerden biriyiz.

Yukarıda sıraladığım tüm rakamlar aslında, Türkiye ve Bulgaristan gibi Avrupa’nın giriş kapısı sayılabilecek ve komşu olan iki ülkenin potansiyellerinin oldukça altındadır. Dolayısıyla ikili ticaret hacmini, birlikte ortaya koyacağımız hedeflerle kazan-kazan ilkesi çerçevesinde dengeli bir biçimde artırmalıyız. İki ülke iş insanları, tanıtım faaliyetleri yoluyla, ticaret organizasyonlarıyla birbirini tanıdıkça, bir araya geldikçe, bu potansiyel daha iyi değerlendirilecektir diye düşünüyorum.

Bu işbirliği ve yatırım fırsatlarını daha iyi değerlendirmek için tüm ilgili çevrelere anlatmayı sürdüreceğiz. 30 Haziran’da Sofya’da yapılan yatırım fırsatları seminerini biliyorsunuz. Benzer formatta bugün burada düzenlediğimiz seminerle tanıtım ve teşvik faaliyetlerini Filibe’de de devam ettiriyoruz. Bu sabah Pazarcık Valiliği’nin ev sahipliğinde bu ilin yatırım olanaklarının işadamlarımıza tanıtıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.

Yarın da Paşmaklı Valisi’ni Başkonsolosluğumuzda ağırlayacağız ve kendisi işadamlarımıza Paşmaklı Vilayeti’nin yatırım olanaklarını anlatacak.Ticarette komşu ülkelerle işbirliği başta ulaşım olmaküzere pek çok bakımdan avantajlıdır. Kapıkule sınır kapısı Türkiye’ninAvrupa’nın en büyük ve yoğun kara sınır kapısı konumundadır. Buradaki yoğunluğu hafifletecek düzenlemeler insan ve emtia trafiğini kolaylaştırıp artıracak vebundan her iki ülke yarar sağlayacaktır. Türkiye ve Bulgaristan bu avantajı eniyi şekilde değerlendirmelidir ve bunun yolu elbette birlikte çalışıp ticaretve yatırımları kolaylaştıracak ortak tedbirleri birlikte uygulamaya koymaktan geçer.

Bu vesileyle Bulgaristan’ın Türk vatandaşlarına veözellikle yatırımcılarımıza ve işadamlarımıza vize kolaylığı sağlamasının dayatırımların artması açısından önemli olduğu kanaatimi paylaşmak isterim. Zira Filibe Teknik Fuarına ve bu seminere katılmak üzere gelmek isteyen bazı işadamlarımızın vize alamadıklarını öğrendik.

Değerli katılımcılar,

Burada edindiğiniz bilgilerin kuracağınız temasların hayırlı ve güzel sonuçlar doğurmasını, kuracağınız kontaktların kontratlara” dönüşmesini diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru Saati : 09.00 - 12.00
3.3.2020 4.3.2020 Bulgaristan Milli Günü
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
6.5.2020 6.5.2020 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2020 24.5.2020 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü
5.9.2020 7.9.2020 Birleşme Günü
22.9.2020 22.9.2020 Bağımsızlık Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel
31.12.2020 1.1.2021 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı