PASAPORT, NÜFUS,EVLİLİK, DOĞUM, ÖLÜM, NOTER VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER,24.08.2020, 24.8.2020

PASAPORT, NÜFUS,EVLİLİK, DOĞUM, ÖLÜM, NOTER VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Pasaport, Nüfus, Doğum, Evlilik, Ölüm, Noter ve Vatandaşlık işlemleri içinwww.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gereklidir.

(Her türlü belgeye sayfa sonunda ulaşılabilir)

Yeni pasaport talebi için gerekli belgeler:

- Pasaport

- Bulgaristan Oturum (liçna Karta) kartı

- Nüfus cüzdanı (Aslı)

- 2 adet biyometrik fotoğraf

2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (50 mm x 60 mm büyüklüğünde) ile şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Biyometrik vesikalık fotoğraflarda saç bitiminden çeneye kadar olan mesafe 32 mm ile 36 mm arasında olmalıdır. Şablona uygun olarak burun tam orta çizgide olmalıdır. Fon rengi beyaz ya da beyaza çok yakın bir tonda olmalıdır. Gözler açık ve aynı hizada olmalıdır. Bu ana özellikler dışında belirlenmiş tüm ayrıntılarahttp://www.epasaport.gov.tradresi altındaki Biyometrik Fotoğraf başlığından ulaşılabilir.

- Harç (Bulgar Levası olarak ödenmektedir)

Kayıp ve çalınma nedeniyle pasaport yenileme işlemi nüfusa kayıtlı bulunan valilikten alınacak talimat üzerine gerçekleştirilir. Bu durumda müracaat sırasında olayla ilgili polisten alınacak pasaport kayıp belgesinin ibraz edilmesi gereklidir. Böyle hallerde yenileme işlemi gerekli prosedür tamamlandıktan sonra gerçekleşir ve yaklaşık bir ay sürer.

T.C. Kimlik Kartı – Gerekli Belgeler :

-Eski nüfus cüzdanı (Doğumda nüfus cüzdanı talep edenler hariç)

-1 adet biyometrik fotoğraf

(1 adet biyometrik fotoğraf(50 mm x 60 mm büyüklüğünde) ile şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Biyometrik vesikalık fotoğraflarda saç bitiminden çeneye kadar olan mesafe 32mm ile 36 mm arasında olmalıdır. Şablona uygun olarak burun tam orta çizgide olmalıdır. Fon rengi beyaz ya da beyaza çok yakın bir tonda olmalıdır. Gözler açık ve aynı hizada olmalıdır.)

-Kayıp edilmesi durumunda Başkonsolosluğumuza hitaben verilecek dilekçe,

-Kaybından nüfus cüzdanı düzenlenebilmesi için Türk vatandaşı olduğunu gösterir fotoğraflı belge ibraz edilmesi (Pasaport veya sürücü belgesi)

Doğum Tescili için Gerekli Belgeler :

Yeni doğan çocukların doğum bildirimi işlemleri için:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan doğum belgesi (Yeminli tercümanlarca yapılmış Türkçe tercümesi ve apostille tasdikli)

-Evlenme cüzdanı Anne ve babanın nüfus cüzdanları

-Doğum belgesinde anne ve babanın adları Bulgar kimlik kartlarına göre düzenlenmiş ise Türkiye’den alınmış isim denklik belgesi

-Anne veya babadan biri yabancı ülke vatandaşı ise, kimliğini kanıtlayacak bir belge (Bulgaristan pasaportu, Bulgaristan oturum kartı gibi) ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Çocuk evlilikten önce dünyaya gelmiş ise, bildirim esnasında anne ve babanın birlikte gelmeleri gerekmektedir.

Evlilik Tescili için Gerekli Belgeler:

T.C. vatandaşlarının Bulgaristan makamları önünde evlenmek için Başkonsolosluğumuzca düzenlenen Bulgarca Evlenme Ehliyet Belgesi gerekmektedir.

Bu belgenin temini için:

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-T.C. Pasaportu fotokopisi

-Bulgaristan vatandaşının pasaportu

-Bulgaristan vatandaşının kimlik kartı

-Bulgaristan vatandaşının Bekarlık Belgesi (Türkçe Tercümeli ve Apostilli)

- Bulgaristan vatandaşının Doğum Belgesi (Türkçe Tercümeli ve Apostilli)

Bulgaristan Makamları Önünde Yapılan Evliliğin Türkiye’de tanınması için gerekli belgeler:

Eşlerden biri sadece Türk vatandaşı ise gerekli belgeler:

-Evlilik Belgesi(Bulgaristan vatandaşının bekar olduğunu gösterir belge veya Kıyılmış Medeni Nikah İçin Belge – Akt Za Sklyuçen Grajdanski Brak) - (Sayfa sonunda örneği eklidir.)Türkçe çevirisi ve Apostilli tasdikli.

(Bulgaristan vatandaşının bekar olduğunu gösterir belge veya

-Bulgaristan vatandaşı eşin Pasaport fotokopisi

-Bulgaristan vatandaşı eşin Kimlik Kartı (Liçna Kartı) fotokopisi

-Bulgaristan vatandaşı olan eşe ait doğum belgesi – Türkçe çevirisi

-Bayan boşanmış ise mahkeme kararı Türkçe çevirisi ve Apostille tasdikli

Eşlerden biri veya ikisi çifte uyruklu (Türk ve Bulgar) vatandaşlar için gerekli begeler:

-Evlilik Belgesi(Kıyılmış Medeni Nikah İçin Belge – Akt Za Sklyuçen Grajdanski Brak) (Sayfa sonunda örneği eklidir.)Türkçe çevirisi ve Apostille tasdikli

-Kırmızı (Bulgar) Pasaport fotokopisi (Bayan ve Erkek)

-Kimlik Kartı (Liçna Kartı)fotokopisi (Bayan ve Erkek)

-Eşlerden biri sadece Bulgaristan uyruklu ise doğum belgesi –Türkçe çevirisi

-Bayan boşanmış ise mahkeme kararı Türkçe çevirisi ve Apostille tasdikli

-Türkiye’den alınmış isim denklik belgesi

Ölüm– Cenaze – Gerekli Belgeler:

Bulgaristan'da vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri Bulgaristan'da gerçekleşmiş ise, bir yakınının aşağıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza müracaat etmesi gerekmektedir.

-Uluslararası Vefat Belgesi –Türkçe tercüme ve apostille tasdikli

-Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı ve varsa pasaportu

-İsimler farklı olması halinde Türkiye'den isim denklik belgesi

Bulgaristan’da vefat eden ancak Türkiye'de defnedilecek vatandaşlarımız için cenaze firmalarının;

-Uluslararası Vefat Belgesi

-Ölüm nedenini belirten tıbbi rapor,

-Nüfus cüzdanı varsa pasaportu

-Cenaze aracının ruhsat fotokopisi

-Cenaze aracının şoförünün kimlik kartı fotokopisi

Noter için Gerekli Belgeler :

Vekalet , muvafakatname ve taahhütname için gerekli belgeler.

Tercüme ve suret tasdikleri için sadece belgenin aslı ile fotokopisi gerekmektedir.

-Nüfus cüzdanı

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Vekil tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri

-Noterlik harcı (Bulgar Levası)

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına müracaat :

-Bulgar vatandaşına ait sabıka kaydı – Türkçe tercüme ve Apostil

-Bulgar vatandaşına ait doğum belgesi – Türkçe tercüme ve Apostil

-Bulgar vatandaşına ait kimlik kartı (Liçna karta) Türkçe tercüme

-Aile cüzdanı (Bulgaristan’da yapılan evlilikler için Türkçe tercümeli ve apostilli evlenme belgesi)

-Eşlerden 2 şer adet vesikalık fotoğraf

-Eşler birlikte şahsen müracaat edecekler

-Çocuk varsa çocukların ikişer adet kimlik fotokopileri

-Vatandaşlık hizmet bedeli 115TL.

(Başvuru tarihinde Merkez Bankası kuru üzerinden LEVA tahsil edilmektedir.)

Yeniden Türk vatandaşlığına müracaat:

-Bulgar makamlarından alınacak medeni durumu gösterir belge – Türkçe tercüme ve Apostil

-Bulgar pasaport ve kimlik kartı – Türkçe tercüme

-Hizmet bedeli 60 TL.

(Başvuru tarihinde Merkez Bankası kuru üzerinden LEVA tahsil edilmektedir.)

Türk vatandaşlığından çıkmaÇifte uyruklu vatandaşlar için:

-Bulgar vatandaşı olduğuna dair belge – Türkçe tercüme ve Apostil

-Bulgar pasaport ve kimlik kartı – Türkçe tercüme

-Dilekçe

Not: Askerlik ile ilgili sorunu olanların vatandaşlıktan çıkma müracaatı kabul edilmemektedir.

Türk vatandaşlığından çıkma Türk vatandaşları için:

-Bulgar vatandaşlığına kabul edileceğine dair belge – Türkçe tercüme ve Apostil

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Dilekçe

Not: Askerlik ile ilgili sorunu olanların vatandaşlıktan çıkma müracaatı kabul edilmemektedir.

İlgili Dosyalar

Askerlik Erteleme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.pdf

Cenaze Nakil Dilekçesi.pdf

Evlenme Belgesi.pdf

Evlenme ile Kazanılan Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler.pdf

Evlilik Belgesi - Akt Za Sklyuçen Grajdanski Brak.pdf

Kayıp Pasaport Başvuru Dilekçesi.pdf

Öğrenci Dosyası Açtırmak için gerekli Belgeler.pdf

Ölüm Tescil Dilekçesi.pdf

Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.pdf

Yeni Pasaport Başvuru Formu.pdf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru Saati : 09.00 - 12.00
3.3.2020 4.3.2020 Bulgaristan Milli Günü
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
6.5.2020 6.5.2020 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2020 24.5.2020 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü
5.9.2020 7.9.2020 Birleşme Günü
22.9.2020 22.9.2020 Bağımsızlık Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel
31.12.2020 1.1.2021 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı