26.dönem Milletvekili Seçimleri/yurtdişi Seçmen Kütüğü

Sofya Büyükelçiliği 28.08.2015

A) Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce güvenli sorgulama yöntemi kullanılarakwww.ysk.gov.tradresinde 2 Eylül 2015 Çarşamba günü TSİ. 08:00'de ilan edilir. Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilan edilir. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da yurt dışı temsilciliklerinde duyurulur. Vatandaş "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

YSK'nın internet sayfasında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün; 10 Eylül 2015 Perşembe günü TSİ. 17:00'de ilanı sonlandırılır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilan sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmez.

B) İlan Süresi (2-10 Eylül 2015) içinde;

a) Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde, Yurt Dışı Kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği isteyen seçmenler, dış temsilciliklere başvurarak Adres Beyan Formu (B) doldurmak zorundadır. Temsilciliklerce, "Konsolosluk.Net" sisteminden adres tescili yapılan seçmene ait Adres Beyan Formu taranarak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntem ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilir.

b)Dış temsilcilikler kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri Adres Beyan Formu hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yaparlar.

c) Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerekli olup nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılır.

C) İlan Süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılamayacak Olanlar;

-Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50.maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece kütüğe yazılamazlar.

D) Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne itiraz edebilecekler;

-Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileriyle ilgili itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resmi ve harç alınmaz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru Saati : 09.00 - 12.00
3.3.2020 4.3.2020 Bulgaristan Milli Günü
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
6.5.2020 6.5.2020 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2020 24.5.2020 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü
5.9.2020 7.9.2020 Birleşme Günü
22.9.2020 22.9.2020 Bağımsızlık Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel
31.12.2020 1.1.2021 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı