Tatil Aydinlatma Projesi-2010 (bulgaristan'dan Transit Geçiş Yaparak Ülkemize Seyahat Edecek Vatandaşlarımız Için Faydalı Bilgiler)

Filibe Başkonsolosluğu 16.04.2010

Vatandaşlarımızın Bulgaristan'dan geçişleri sırasında dikkat etmeleri gereken ana hususlar, özet halinde, aşağıda sunulmuştur:

· Yola çıkmadan önce pasaportların ve vizelerinin geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri,

· Herhangi bir AB ülkesinde sürekli oturumu bulunmayan umuma mahsus pasaport veya Hususi (yeşil) pasaport hamillerinin yola çıkmadan önce mutlaka Bulgaristan temsilciliklerinden vize almaları, (AB ülkeleri / Schengen vizesi hamili veya AB / Schengen ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn'da ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkı sağlanmıştır. Transit vize muafiyeti hususi (yeşil) pasaport hamili vatandaşlarımızı kapsamamaktadır.)

· Avrupa’da oturum izinlerinin sürelerini gösterir belgeleri ve Türk nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları

· Kendilerine ve birlikte seyahat edecek tüm aile bireylerinin pasaportlarının geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri ve gerektiğinde bulundukları ülkedeki Konsolosluklardan temdit etmeleri, küçük çocuklarının kayıtlarını yaptırmaları

· Araç ruhsatlarını, ehliyetlerini, araç kendilerine ait değil ise kullanmalarına yetki veren vekaletnamelerini, uluslararası otomobil sigortası belgelerini yanlarında bulundurmalarını (Yola çıkmadan önce araçlarına kasko sigorta yaptırmaları çıkarları gereğidir)

· 10.000.- Euro ve üzeri (veya karşılığı başka dövizi) ile takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:

* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,

* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve platin alaşımlı aksesuarlar,

* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para şeklindeki gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,

- Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve

madenler.

* Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Bundan fazla miktarda sigara geçiren vatandaşlarımıza yüklü miktarlarda para cezası uygulanmaktadır

· Tatillerini tamamlayarak Batı Avrupa’ya dönen ve yakınlarını Bulgaristan sınırından illegal olarak geçirmeye teşebbüs eden vatandaşlarımızın araçlarına el konulmakta ve geçirmeye teşebbüs eden ile geçirilmeye çalışılan kişi hakkında dava açılmaktadır. Bu vatandaşlarımız dava sonuçlanana kadar Bulgaristan’da kalmakta, büyük çoğunluğuna da hapis ve para cezaları verilmektedir.

· Trafik kurallarına ve özellikle hız sınırlarına dikkat eden uyarıları dikkate almaları (Sürücülerin belirlenen hız sınırını 31 km. aştıkları takdirde para cezasının yanı sıra ehliyetlere en az 1 ay süre ile el konulmaktadır)

· Bulgaristan’a girişlerinde vinyet etiketleri almaları (Vinyet etiketini araçının camına görünecek şekilde yapıştırmayan veya vinyet etiketi almayan sürücülere 1.000.-Bulgar Levası’na kadar para cezası uygulanmaktadır- yaklaşık 500.-Euro)

· Bulundukları ülkenin vatandaşlığını alan ve o ülkenin pasaportu ile Bulgaristan’a giriş yapan vatandaşlarımız, Bulgaristan’dan geçişleri sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak vatandaşı oldukları ülkenin Temsilciliğine başvurmalıdır.

· Bulgaristan’dan geçişleri sırasında vatandaşlarımızın rahatsızlanmaları veya kaza geçirmeleri sonucunda hastanede tedavi görmeleri gerektiği durumlarda, tedavi ve taburcu işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen, ikamet ettikleri ülkelerde yaptırdıkları sağlık sigortası ile ilgili bilgileri (sigorta poliçesi, telefon numarası gibi) yanında bulundurmaları gerekmektedir.

· Bulgaristan’da normal tarife ile görev yapan taksilerin (taksimetre açılış fiyatı 0,60 - 0,75 Leva ) yanı sıra Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme gereği daha yüksek tarife ile yolcu taşıyan taksiler (takimetre açılış fiyatı 3,65-5,00 Leva) da bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın uyanık davranmaları, taksi kullanacakları zaman açılış fiyatına bakmaları menfaatleri gereğidir.

· Bulgaristan’da mukim bazı Bulgar vatandaşlarının evlenme, çalışma, arkadaşlık kurma gibi vaatlerle vatandaşlarımızdan para talep ettiklerine dair Büyükelçiliğimize zaman zaman şikayetler ulaşmaktadır. Bu nedenle, konu ile ilgili olarak Büyükelçiliğimiz internet sitesinde, Türkiye'deki görsel ve yazılı basında vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı haber ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca, Büyükelçiliğimiz girişimiyle konu ulusal basında da yer almış bir çok televizyon ve gazetede vatandaşlarımızı uyarıcı nitelikte haberlere yer verilmiştir. Gelen telefonlara 24 saat cevap veren Büyükelçiliğimiz santral görevlileri ve gelen e-postalara gecikmeden cevap veren Konsolosluk Şubemiz görevlileri de benzer dolandırıcılık girişimlerine maruz kalan vatandaşlarımızı uyarmakta, hiçbir surette para transfer edilmemesini salık vermektedir. Bu şekilde bir çok vatandaşımızın mağdur edilmesinin önüne geçilebilmiştir. Ancak, sözkonusu kişilerin Bulgaristan vatandaşı olmaları ve Bulgaristan’da bulunmaları sebebiyle Büyükelçiliğimizin bu gibi dolandırıcılık vakalarına müdahalesi mümkün değildir. Bu gibi dolandırıcılık olaylarında dolandırıcı şahısların gerçek kimlik ve adres bilgilerini kullanmadıkları ve telefonlarını her olayda değiştirdikleri için bu kişilere ulaşmak imkansız hale gelmektedir. Bunun dışında olayda bir zorlama ya da tehdit unsuru bulunmadığından aleyhte açılacak bir davadan olumlu sonuç alınması da mümkün görünmemektedir.

· Vatandaşlarımızı, haksız fiile maruz kalınmaları ya da olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde derhal polise ve en yakın temsilciliğimize başvurulmalıdır.

· Vatandaşlarımızın Bulgaristan’da gözaltına alınmaları sözkonusu olduğunda tercüman ve avukat talep etme ve temsilciliklerimize bilgi verilmesini isteme hakları vardır. Gözaltına alınan şahsa Bulgar devleti bir tercüman ve avukat tayin etmektedir. Devlet tarafından görevlendirilen tercüman ve avukatın ücretleri yine devlet tarafından ödenmektedir. Gözaltı öncesinde gözaltına alınış nedeni açıklanmakta ve sağlık durumuna ilişkin şahsın ifadesini içeren bir form doldurulmaktadır. Bulgaristan’da gözaltı süresi 24 saat olup, savcılık kararı ile bu süre 72 saat daha uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında gözaltındaki şahıs mahkemeye çıkarılmaktadır. Bulgar makamları, ülkemiz ile 1970 yılında imzalanmış olan Konsolosluk Anlaşması uyarınca bir Türk vatandaşı gözaltına alındığı takdirde, 48 saat içinde temsilciliklerimize yazılı olarak bildirimde bulunmak durumundadır.

VİZE Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen umuma mahsus ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelerdeki Bulgaristan temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir.

AB üyeliğiyle birlikte Bulgar makamları özellikle giriş vizelerinde kısıtlayıcı bir uygulama başlatmıştır. Giriş vizesi almak isteyen vatandaşlarımızın Bulgar temsilciliklerine zamanlıca başvurarak randevu almaları gerekmektedir. Havayoluyla vizesiz olarak Bulgaristan’a gelen veya transit geçiş yapan vatandaşlarımız havaalanında bekletilmekte ve geldikleri ülkeye aynı yolla geri gönderilmektedir.

Karayoluyla yapılan seyahatlerde Bulgar sınır kapılarında transit vize verilmesi uygulaması 1 Ocak 2007 tarihinde, Bulgaristan’ın AB üyeliğiyle birlikte kaldırılmıştır. Transit vizelerin Bulgar Temsilciliklerinden alınması zorunluluğu karşısında, bilhassa Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi amacıyla, Bulgaristan ile 10 Mart 2007 tarihinde bir Anlaşma imzalanmıştır. 10 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren bu Anlaşma uyarınca, AB ülkeleri / Schengen vizesi hamili veya AB / Schengen ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn'da ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkı sağlanmıştır. Transit vize muafiyeti hususi (yeşil) pasaport hamili vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. Ülkeden transit geçiş yapıldığında belirlenen süreye veya transit şartlarına uymayan yabancılara 500.- Bulgar Leva’sı para cezası uygulanır. Aynı ihlal ikinci kez vuku bulduğunda 200.- ila 1.000.- Bulgar Levası arasında ceza uygulanmaktadır.

Bulgaristan’da 1 Euro = 1,9500 Bulgar Levası, 1 ABD Doları = yaklaşık olarak 1,4320 Bulgar Levası’ dır.

Bulgaristan makamları, anne ve babalarının pasaportunda refakat hanesinde kayıtlı çocukların ülkeye girişlerine ve transit geçişlerine müsaade etmektedir. Refakat hanesinde kayıtlı çocuklar için anne babalarının pasaportuna ilave harç tahsili ile vize tatbik edilmektedir.

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Bulgaristan’da konaklayacak kişilerin sınır kapılarında yazılı olarak konaklayacakları adresi beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile Bulgaristan’dan transit geçecek kişiler bu

uygulamanın dışında bırakılmıştır.

YOL GÜZERGÂHI VE SINIR KAPILARI

a) Sırbistan yoluyla Bulgaristan’a giriş-çıkış yapacak vatandaşlarımızın Kalotina (Bulgaristan) - Dimitrovgrad (Sırbistan) sınır kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu kapıdan Bulgaristan’a giren vatandaşlarımız, E-80 karayolunu kullanarak Kalotina-Sofya-Filibe (Plovdiv)-Hasköy (Haskova)-Harmanlı-Svilengrad yoluyla Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısından Türkiye’ye ulaşacaklardır. Yaklaşık 370 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın sadece Sofya-Filibe (Plovdiv) arasındaki 140 kilometrelik bölümü otoyol olup geri kalan bölümü geliş-gidiş birer şeritli karayoludur.

b) 19 Haziran 2005 tarihinde Bulgaristan ile ülkemiz arasında Hamzabeyli-Lesovo’da yeni bir sınır kapısı açılmıştır. Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının yaklaşık 40 km. kuzeydoğusundaki Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına ulaşım için E-80 karayolu kullanılarak Kalotina-Sofya-Filibe (Plovdiv)-Hasköy (Haskova)-Harmanlı güzergâhı takip edildikten sonra Harmanlı’dan Burgaz istikametine (kuzeydoğuya) dönülerek Topolovgrad geçildikten yaklaşık 20 km. sonra Elhovo şehrine girmeden önce Lesovo istikametine dönülmelidir. Harmanlı’dan Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına mesafe yaklaşık 80 km.’dir. Yaz aylarında Kapitan Andreevo-Kapıkule sınırında yoğunluk olduğu günlerde, Bulgaristan emniyet makamları (trafik polisi) vatandaşlarımızı Lesovo - Hamzabeyli kapısına yönlendirebilmektedir.

c) Romanya yoluyla Bulgaristan’a giriş-çıkış yapacak vatandaşlarımızın kullanabilecekleri başlıca üç güzergâh mevcuttur:

Birinci güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Rusçuk (Ruse) (Bulgaristan)-Giurgiu (Romanya) hudut kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Hudut kapısında Tuna Nehri üzerindeki köprü Bulgaristan ile Romanya arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Sözkonusu köprünün kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda hudut kapısında beklemeler olmaktadır. Rusçuk’tan Bulgaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın Rusçuk (Ruse)-Byala-Veliko Tırnovo-Gabrovo-Kazanlık-Eski Zağra (Stara Zagora)-Dimitrovgrad-Hasköy (Haskovo) güzergâhını izleyerek E-80 karayoluna çıkmaları ve bu karayoluyla Svilengrad üzerinden Kapitan Andreevo-Kapıkule hudut kapısına ulaşmak suretiyle Türkiye’ye giriş yapmaları mümkündür. Yaklaşık 350 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın tümü tek şeritli karayoludur. Yer yer dağlık bölgelerden geçen bu karayolunda araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Giurgiu (Romanya)-Rusçuk (Bulgaristan) sınır kapısını kullanacak vatandaşlarımızın, Rousse (Rusçuk)-Razgrad-Shoumen (Şumnu)-Karnobat-Yambol (Yanbolu)-Elhovo-Lesovo güzergâhını izleyerek Hamzabeyli'ye ulaşmaları da mümkündür.

İkinci güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Vidin (Bulgaristan)-Kalafat (Romanya) hudut kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Hudut kapısında Tuna nehri üzerinde çalışan feribotlar vasıtasıyla Bulgaristan ile Romanya arasında bağlantı sağlanmaktadır. Feribotların yetersiz olması sebebiyle hudut kapısında beklemeler olmaktadır. Bulgaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın E-79 karayolunu kullanarak Vidin-Dimovo-Montana (Mihailovgrad)-Vratsa-Botevgrad güzergâhı üzerinden Sofya’ya ulaşmaları ve buradan E-80 karayoluna çıkarak Sofya-Kapitan Adreevo-Kapıkule hudut kapısına ulaşmak suretiyle Türkiye’ye giriş yapmaları mümkündür. Yaklaşık 515 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın sadece 215 kilometrelik Botevgrad-Sofya-Filibe (Plovdiv) bölümü otoyol olup geri kalan bölümü geliş-gidiş birer şeritli karayoludur.

Üçüncü güzergâhı izleyecek vatandaşlarımızın Rusçuk-Razgrad (E2: 64 km), Razgrad-Şumen (52 km.), Şumen-Karnobat ( E 73: 93 km.), Karnobat-Burgaz (E6: 55 km) ve Malko Tırnovo- Dereköy Sınır Kapısı güzergâhından Kırklareli’ne gidebilmeleri mümkündür. 345 kilometrelik yol gidiş-geliş birer şeritlidir. Yol tek şeritlidir. Şumen-Karnobat arası dağlık bölgeden geçmektedir. Ayrıca Burgaz-Malko Tırnovo arası da yaklaşık 80 km.’lik çok dar ve virajlı bir yoldur. Lukoil, OMV, Shell petrol şirketlerinin Rusçuk, Razgrad, Şumen, Karnobat, Aytos ve Burgaz’da istasyonları mevcuttur. Ayrıca Burgaz-Dereköy arasında iki petrol istasyonu bulunmaktadır.

Bulgaristan karayollarında sadece bazı bölgelerde ışıklandırma bulunduğundan, özellikle hava kararmaya başladıktan sonra, vatandaşlarımızın azami dikkatli olmaları gerekmektedir. Bulgaristanın tüm otoyollarında koruyucu tel örgü bulunmadığından veya yer yer bu örgüde delikler olduğundan ve Bulgar vatandaşlarının trafik işaretlerine uymadıklarından vatandaşlarımız zaman zaman ölümcül kazalar yapmaktadır.

GÜMRÜK

Gümrüklerde uyulması gereken kurallar, yolcu beraberinde ülkeye sokulmasına izin verilen eşya, varsa beyan edilme zorunluluğu olan eşya

Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşları beyan etmeleri şartıyla sınırsız miktarda para ithal veya ihraç edebilir. Bulgaristan’dan geçişlerinde üzerinde 10.000 Euro’ya kadar (örneğin 9.999 Euro) veya karşılığı başka yabancı para bulunan vatandaşlarımızın yazılı beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Beyana tabi olmayan miktarda parası olan vatandaşlarımız doğrudan “Yeşil Geçiş Yolu”na geçebilir. Bulgaristan topraklarından geçirilecek para miktarı 10.000 Euro veya üzeri ise (veya karşılığı başka yabancı para) bu durumda paranın kaynağı ve kullanım amacı, paranın taşınacağı güzergah, paranın taşındığı ulaşım aracı belirtilerek gümrük beyannamesi doldurulmalı ve “Kırmızı Geçiş Yoluna” geçilmelidir.

Bulgaristan’dan çıkış yapan yabancı uyruklu kişiler, daha önce Bulgaristan’a girişte beraberlerinde getirdikleri ve gümrüklerde yazılı olarak beyan ettikleri miktardaki yabancı paraları, yine gümrüklerde yazılı olarak beyan etmek suretiyle beraberlerinde Bulgaristan’dan çıkarmak zorundadır. Sınır geçiş kapılarındaki gümrükte doldurulan "Gümrük Döviz Beyannamesi" formları İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe ve Rusça olmak üzere 5 dildedir. Aksi takdirde, sözkonusu paraya el konularak ( bilahare bu paranın herhangi bir şekilde geri alınması mümkün olamamaktadır) ilgili şahıslar hakkında kanuni işlem başlatılmakta ve para cezası uygulanmaktadır. İhtiyaç halinde 16 yaşından küçüklerin gümrük beyannameleri onunla birlikte seyahat eden reşit kişiler tarafından doldurulur.

Bulgaristan’dan yolcu beraberinde transit geçirilebilecek ve geçirilemeyecek eşya ile beyana tabi eşya

Vatandaşlarımızın takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:

* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,

* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve platin alaşımlı aksesuarlar,

* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para şeklindeki gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,

* Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve madenler.

Bulgar makamlarınca herhangi bir sebeple para ve/veya kıymetli eşyasına el konulan vatandaşlarımızın üç gün içinde ilgili makamlara itirazda bulunmaları gerekmektedir. Ticaret amacıyla nakledilen tüketim mallarının ve ticari nitelikli eşyanın Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda gümrüklerde “sözlü” olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Her türlü elektronik eşyanın Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda gümrüklerde “sözlü” olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Silah, cephane, zehirli maddeler, tesirli maddeler, patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler, koruma altında bulunan bitki ve hayvan türleri, sanat eserleri ve antika değeri bulunan her türlü eşya ile bu tür madeni ve kâğıt paraların Bulgaristan’a sokulması yasaktır.

Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el konulan eşyalar (altın para, altın takılar ve nakit para) ile ilgili olarak vatandaşlarımız, üç gün içinde itiraz etme hakkına sahip olup, arzu ettikleri takdirde, Bulgaristan’da, ücret mukabili, bir avukat tutmaları dava açmaları mümkündür. Ancak, böyle durumlarda Bulgar gümrük makamları, düzenledikleri ceza protokollerine, prosedürlerin tamamlandığını, vatandaşlarımızın beyan panolarının önüne götürülerek burada yazılanları okuyup, anlayarak imzaladıklarını belirtir şerhler düştüğünden, herhangi bir sonuç alınması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, Bulgaristan’a girişte ve çıkışta, özellikle beyana tabi eşya ile ilgili olarak, son derece dikkatli ve uyanık davranmaları gerekmektedir.

Gümrüklerde yolcu başına vergisiz olarak Bulgaristan’a sokulabilecek mallar aşağıda sunulmuştur

* " ve üzeri alkollü içecek 1 litre veya 2 litre şarap,

* 200 adet sigara veya 100 adet sigaret veya 50 adet puro veya 250 gr tütün ,ancak 2010 yılında yayınlanan bir yönetmelik gereği Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Bundan fazla miktarda sigara geçiren vatandaşlarımıza yüklü miktarlarda para cezası uygulanmaktadır.

* 500 gr kahve veya kahve özü

* 100 gr çay veya 40 gr çay özü

* 50 gr parfüm ve 250 gr au de toilete

* tedavi amacıyla kullandığı ilaçlar

gümrüksüz olarak geçirebilir.

Methadone adlı ilacı kullanan hastaların, ülkemize girişlerinde, Uluslar arası Narkotik Kontrol Organı’nın (INCB) sitesinde (www.incb.org) yer alan kriterlere uymak şartıyla, ülkeye giriş çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerini narkotik birimlerimize bildirimde bulunmaları, 15 günden daha uzun süre ülkemizde kalacak hastaların ise idame tedavisi için ülkemizde madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yukarıda kayıtlı miktarların üzerindeki mallar, gümrük vergisine tabidir. Sözkonusu miktarların üzerindeki malların Bulgaristan’dan transit geçirilebilmesi için Bulgar makamlarına müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir.

KARAYOLLARININ DURUMU VE GÜVENLİK

Bulgaristan’da güvenlik konusunda yaşanan sorunlardan gerek bu ülkede ikamet eden gerek karayoluyla transit geçiş yapan vatandaşlarımız etkilenebilmektedir. Özellikle transit geçiş yapan vatandaşlarımız gasp/hırsızlık olaylarına maruz kalabilmektedirler. Gidiş ve dönüşte Bulgaristan’dan karayoluyla transit geçiş yapmayı tercih edecek vatandaşlarımızın, kendi güvenlikleri açısından, aşağıda belirtilen hususlara özen göstermeleri gerekmektedir: * Gece seyahat etmemek

* Gündüz ve ana yolları tercih etmek suretiyle yolculuk yapmak

* Mümkün olduğunca grup oluşturarak ve birbirinden kopmadan seyahat etmek.

* Bazı Batı Avrupa ülkelerinden Bulgaristan’a oto-trenle seyahat ederken Sofya

yerine, Türk sınırına yakın Svilengrad şehrine kadar yolculuk yapmak

* İhtiyaçların ötesinde nakit para ve ziynet eşyası taşımamak.

* Bir hadise olduğunda derhal polise başvurarak, zabıt tutturmak, gerekiyorsa, en

yakın temsilciliğimizle temas ederek yardım istemek.

* Mümkün olduğunca duraklama ve konaklama yapmamak, trafik kurallarının el

verdiği ölçüde, Bulgaristan’dan süratle geçmek.

* Konaklama yapılacak ise taşıtları korumalı park yerleri veya kapalı garajı olan

otellerde park edip şehirde taksi kullanmak.

* Bulgaristan’a girmeden önce otomobilleri mutlaka sigorta ettirmek.

Bulgaristan’da yabancı plakalı taşıtların çalınması vakaları ile karşılaşılabilmektedir. Özellikle Bulgaristan’da konaklayan yabancıların araçları çalınmakta, hırsızlık şebekeleri süratle aracın izini kaybettirmekte ya da aracın sahibi ile temasa geçerek çaldıkları aracı iade etmek için para talep etmektedirler. Yolculuk esnasında Bulgaristan’da konaklanması planlanıyor ise kasko sigortasının kapsamı Bulgaristan’ı içerecek şekilde genişletilmeli, bu tür bir olay cereyan ettiğinde ivedilikle polise ve en yakın temsilciliğimize başvurulmalıdır.

Yol Yardım Servisi:

24 saat teknik hizmet veren bu servisin merkez bürosu, “3 Pozitano Street, Sofia” adresindedir. Tel: (0359-2) 980 33 08

Telefon görüşmesini takiben 30 dakika içerisinde bulunulan noktaya ulaşılmaktadır.

Bulgaristan’a girişlerde sınır kapılarında ayrıca güvenlik önlemleri, konaklama noktaları, polis araçları, işaretleri, yararlı telefon numaraları, polisin hangi hallerde araçları durdurma yetkisinin olduğu konularında ayrıntılı bilgi içeren İngilizce, Almanca ve Türkçe broşürler dağıtılmaktadır.

TRAFİK KURALLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Belli bir zaman dilimi içerisinde belirli yolların kullanımı için ödenen ve "vignette" (vinyet) adı verilen bilet sistemi 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren ağır vasıtalar için uygulamaya konulmuş olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm araçlar için uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede sınır kapılarında haftalık, aylık ve yıllık olarak vinyet pulu (sticker) satın alınarak araç ön camına yapıştırılacaktır. 2008-2009 dönemi için geçerli olan vinyet ücretleri araç cinsine göre aşağıda sunulmuştur:

Vinyet Ücretleri YABANCI PLAKALI ARAÇLAR: (Euro)

* 1. kategori araçlar: 3 veya daha fazla dingilli araçlar (TIR, kamyon vs.)

Günlük 7 .-

Haftalık 31.-

Aylık 88.-

Yıllık 537:-

* 2. kategori araçlar: 8 kişiden fazla yolcu taşıyan araçlar (otobüs vs.) ile 2 dingilli yük taşıtları

Günlük 7 .-

Haftalık 18 .-

Aylık 49 .-

Yıllık 281.-

* 3. kategori araçlar: 8 kişiden az yolcu kapasiteli taşıtlar (otomobil vs.)

Haftalık 5 .-

Aylık 13 .-

Yıllık 34 .-

Vatandaşlarımız satın aldıkları vinyet stikerleri ancak, görülecek şekilde araç camlarına yapıştırılması halinde geçerli olduğundan, vinyet stikeri satın almayan veya camına yapıştırmayan sürücülere 1.000.- Leva ceza kesilmektedir.

Bulgaristan’da alkol sınırı 0.5/1000’dir.

- 05 ila 1,2/1000 dahil ve üzerinde alkollü sürücülere 2-12 ay ehliyete el koyma ve 300-600.- Bulgar Levası para ,

- İkinci kez aynı suçu işleyen alkollü sürücülere 1-3 yıl ehliyete el koyma ve 1.000-2000.- Bulgar Levası para ,

- Alkol muayenesini reddeden sürücülere 12-18 ay ehliyete el koyma ve 500-1.000 Bulgar Levası para

cezası uygulanır.

Hız sınırları:

Şehir içi Şehir dışı Otoyol

A kategorideki araçları için 50 80 100

B kategorideki araçlar için 50 90 130

C ve D kategorideki araçlar için 50 80 100

B+E/C+E/D+E

kategorideki araçlar için 50 70 100

T kategorilerindeki araçlar için 50 50 ---

M kategorideki araçlar için 45 45 ---

Şehir içinde hız sınırını

* 10 km/saat aşan - 10.- Bulgar Levası

* 11-20 km/saat aşan - 30.- Bulgar Levası

* 21-30 km/saat aşan - 100.- Bulgar Levası

* 31-40 km/saat aşan - 150.- Bulgar Levası para ve1 ay ehliyetine el

koyma

* 41 km/saat üzerinde aşan - 200.- Bulgar Levası para ve 2 ay ehliyetine el

koyma

* 51 km/saat üzerinde aşan - 250.- Bulgar Levası para ve 3 ay ehliyetine el

koyma

Şehir dışında hız sınırını

* 10 km/saat aşan - 10.- Bulgar Levası

* 11-20 km/saat aşan - 30.- Bulgar Levası

* 21-30 km/saat aşan - 50.- Bulgar Levası

* 31-40 km/saat aşan - 100.- Bulgar Levası para ve1 ay ehliyetine el

koyma

* 41-50 km/saat aşan - 150.- Bulgar Levası para ve 2 ay ehliyetine el

koyma

* 51 km/saat üzerinde aşan - 200.- Bulgar Levası para ve 3 ay ehliyetine el

koyma

Cezasına çaptırılır.

OTOYOLLARDA ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Otoyollarda beyaz renkli ve üzerinde bağlı oldukları bölge numaraları bulunan "Opel Astra" marka araçlı polisler dışındakilerin cezai işlem yapmaya yetkisi yoktur.

Bulgaristan’da trafik cezaları Bulgar Ulusal Para birimi Leva olarak kesilmektedir. Euro veya başka para birimi üzerinden ceza uygulanmamaktadır. Trafik polislerinin ceza için para tahsilâtı yapma yetkileri bulunmamaktadır. Trafik cezaları ülkeden çıkarken sınır kapılarında, bölge Trafik Şube İstasyonlarında (KAT) veya

Yollar Ajansı Sofya Oborişte Ofisinin

IBAN : BG26BUIB 9888 8193 9450 000

BIC kod : CIBANK

AD : BUIB BGSF

Ceza protokolü ile kesilen cezalar kodu : 11 50 91

Makbuz karşılığı kesilen cezalar kodu : 11 50 92

Hesabına transfer edilerek ödenebilmektedir.

Sınır kapılarında geçiş güvenliği konusunda Türkçe, İngilizce ve Almanca broşürler dağıtılmaktadır. Sınır kapılarında şikâyet telefonlarını gösteren panolar mevcut olup ayrıca şikâyetlerin yazılı olarak iletilebileceği posta kutuları bulunmaktadır.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLECEK TAŞITLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SİGORTA ZORUNLULUĞU

Bulgaristan üzerinden özel araçları ile seyahat edecek vatandaşlarımız, otomobilin kendilerine ait olduğunu belgelemek zorundadırlar. Başkası adına kayıtlı araç kullanan vatandaşlarımızın sürücü vekâletnamesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulgaristan’dan transit geçiş yapacak taşıtların yaşlarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir. Batı Avrupa’da mukim vatandaşlarımızın araçları için yaptırdıkları uluslararası zorunlu trafik sigortası (yeşil kart) Bulgaristan’da geçerlidir.

Uuslararası trafik sigortası bulunmayan vatandaşlarımızın Bulgaristan’a girişte hudut kapılarında trafik sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

· Türkiye’ye gidiş ve dönüşte karayoluyla seyahat edecek vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce araçlarına mutlaka kasko sigortası yaptırmaları da çıkarları gereğidir. Ayrıca, vatandaşlarımızın kaza vb. olaylarla karşılaşmaları halinde, mukim oldukları Batı Avrupa ülkelerine ivedilikle nakledilmelerini ve gerekli sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını teminen önceden kaza ve tedavi sigortası yaptırmalarında da fayda bulunmaktadır.

· Bulgaristan’dan geçişleri sırasında vatandaşlarımızın rahatsızlanmaları veya kaza geçirmeleri sonucunda hastanede tedavi görmeleri gerektiği durumlarda, tedavi ve taburcu işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen, ikamet ettikleri ülkelerde yaptırdıkları sağlık sigortası ile ilgili bilgileri (sigorta poliçesi, telefon numarası gibi) yanında bulundurmaları gerekmektedir.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLEN TRAFİK SUÇLARI

Bulgaristan kanunları uyarınca, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet veren kişiler hapis cezasına mahkûm edilebilmektedir.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanmayan trafik kazalarında, kazaya karışan kişilerin trafik sigortalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmekte, bilahare polis tarafından bir kaza tutanağı raporu tutulmakta ve bilirkişinin hazırladığı hasar tespit tutanağı çerçevesinde gerekli tazminat sigorta tarafından ödenmektedir.

Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında ise, kazaya sebebiyet veren kişiler gözetim altına alınarak, haklarında adli makamlarca soruşturma başlatılmakta, bilahare konu mahkemeye intikal ettirilmektedir. Gerek soruşturma gerek mahkeme süresince, kazanın boyutlarına göre ilgili kişiler kefaletle veya kefaletsiz olarak serbest bırakılabilmekte, ancak pasaportlarına el konularak Bulgaristan’da zorunlu ikamete tabi tutulmakta ve ülkeden çıkışlarına izin verilmemektedir. Ölümlü trafik kazasına taraf olan vatandaşlarımızın araçlarına ise , mahkeme sonuçlanana kadar, Bulgaristan’dan çıkışına müsaade edilmemektedir.

Yılda yaklaşık 450.000 Türk TIR kamyonunun transit geçiş yaptığı Bulgaristan güzergahı üzerinde çeşitli sebeplerle cezai müeyyidelere maruz kalan TIR şoförlerinin bir kısmı mağdur edildiklerini ileri sürerek yardım talebiyle Temsilciliklerimize başvurmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili Bulgaristan makamları ile görüşülerek TIR kamyonlarının en kısa sürede seyahatlerine devamının temin edilmesi için girişimlerde bulunulmaktadır.

Bulgar makamları, Bulgaristan'dan transit geçiş yapan TIR kamyonlarının sınırda yapılan gümrük kontrollerine ek olarak, Bulgaristan'dan transit geçişleri sırasında seyir halinde iken (karayolları üzerinde 10 ayrı bölgede) sıkı kontrollere tabi tutulduklarını, bu kontrollerin "E-80" üzerindeki diğer araçların güvenli seyahatlerini sağlayabilmek ve uyuşturucu, mal ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesinin yanısıra şoförlerimizin kişisel güvenliğinin sağlanması için takometre ve hız kontrolü amacıyla yapıldığını ifade etmektedirler.

Türk şoförlerinin en çok, araç kullanma süresi limitlerini aşmak, dinlenme gerekliliğine uymamak ve takografsız ya da arızalı takografla araç kullanmak gibi ihlallerde bulunduklarını belirten Bulgar yetkililer, bu tür ihlaller durumunda Bulgaristan Karayolu Taşımacılığı Kanunu'nda belirtilmiş olan ceza tarifesindeki en üst para cezalarının uygulandığını, bunu yaparlarken, diğer AB ülkelerine kıyasla trafik kazası oranı yüksek olan Bulgaristan'da caydırıcılığı arttırmayı amaçladıklarını kaydetmektedirler. Bu nedenle Türk TIR şoförleri 100.- Euro'dan 1.500 Euro'ya kadar değişen tutarlarda para cezalarını ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bulgaristan İçişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, bundan böyle Trafik Müdürlüğü tarafından verilen ceza protokolleri ve fiş karşılığında kesilen cezaların mahallen tahsil edilmesi uygulamasına son verildiği , bundan böyle sözkonusu cezaların :

Yollar Ajansı Sofya Oborişte Ofisinin

IBAN : BG26BUIB 9888 8193 9450 000

BIC kod : CIBANK

AD : BUIB BGSF

Ceza protokolü ile kesilen cezalar kodu : 11 50 91

Makbuz karşılığı kesilen cezalar kodu : 11 50 92

Hesabına transfer edilmesi gerektiği bildirilmiştir

Türk TIR şoförleriyle yapılan görüşmelerden, şoförlerimizin genelde eksikliklerini bile bile yollarına devam ettikleri, ancak yakalandıklarında kesilen cezaların meblağlarının yüksekliği karşısında mağdur olduklarını ileri sürmektedir.

Şoförlerimizin bu riski göze alarak yollarına devam etmesinde iki etkenin öne çıktığı dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi Türkiye'ye az bir mesafe kalmış olması sebebiyle şoförlerimizin "artık kontrole takılmam, yola devam edip biran önce Türkiye'ye giriş yapayım" düşüncesi, ikincisi ise uzun yıllardır Bulgaristan'dan geçiş yapan bazı şoförlerin "yakalanırsam rüşvet verir geçerim" düşünce olduğu tespit edilmektedir.

İLAVE HUSUSLAR

* Vatandaşlarımızı, haksız fiile maruz kalınmaları ya da olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde derhal polise ve en yakın temsilciliğimize başvurulmalıdır. Bulgar yasaları gereği emniyet makamları başvuru sahiplerine tercüman temin etmektedir.

* Vatandaşlarımızın Bulgaristan’da gözaltına alınmaları sözkonusu olduğunda tercüman ve avukat talep etme ve temsilciliklerimize bilgi verilmesini isteme hakları vardır. Gözaltına alınan şahsa Bulgar devleti bir tercüman ve avukat tayin etmektedir. Devlet tarafından görevlendirilen tercüman ve avukatın ücretleri yine devlet tarafından ödenmektedir. Gözaltı öncesinde gözaltına alınış nedeni açıklanmakta ve sağlık durumuna ilişkin şahsın ifadesini içeren bir form doldurulmaktadır. Bulgaristan’da gözaltı süresi 24 saat olup, savcılık kararı ile bu süre 72 saat daha uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında gözaltındaki şahıs mahkemeye çıkarılmaktadır. Bulgar makamları, ülkemiz ile 1970 yılında imzalanmış olan Konsolosluk Anlaşması uyarınca bir Türk vatandaşı gözaltına alındığı takdirde, 48 saat içinde temsilciliklerimize yazılı olarak bildirimde bulunmak durumundadır.

* Bulgaristan’da mukim bazı Bulgar vatandaşlarının evlenme, çalışma, arkadaşlık kurma gibi vaatlerle vatandaşlarımızdan para talep ettiklerine dair Büyükelçiliğimize zaman zaman şikayetler ulaşmaktadır. Bu nedenle, konu ile ilgili olarak Büyükelçiliğimiz internet sitesinde, Türkiye'deki görsel ve yazılı basında vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı haber ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca, Büyükelçiliğimiz girişimiyle konu ulusal basında da yer almış bir çok televizyon ve gazetede vatandaşlarımızı uyarıcı nitelikte haberlere yer verilmiştir. Gelen telefonlara 24 saat cevap veren Büyükelçiliğimiz santral görevlileri ve gelen e-postalara gecikmeden cevap veren Konsolosluk Şubemiz görevlileri de benzer dolandırıcılık girişimlerine maruz kalan vatandaşlarımızı uyarmakta, hiçbir surette para transfer edilmemesini salık vermektedir. Bu şekilde bir çok vatandaşımızın mağdur edilmesinin önüne geçilebilmiştir. Ancak, sözkonusu kişilerin Bulgaristan vatandaşı olmaları ve Bulgaristan’da bulunmaları sebebiyle Büyükelçiliğimizin bu gibi dolandırıcılık vakalarına müdahalesi mümkün değildir. Bu gibi dolandırıcılık olaylarında dolandırıcı şahısların gerçek kimlik ve adres bilgilerini kullanmadıkları ve telefonlarını her olayda değiştirdikleri için bu kişilere ulaşmak imkansız hale gelmektedir. Bunun dışında olayda bir zorlama ya da tehdit unsuru bulunmadığından aleyhte açılacak bir davadan olumlu sonuç alınması da mümkün görünmemektedir.

TEMSİLCİLİK İRTİBAT BİLGİLERİ VE YARARLI TELEFONLAR

T.C. Sofya Büyükelçiliği

(Sofya-Blagoevgrad-Köstendil-Pernik-Montana-Vratsa-Vidin bölgelerinden sorumlu)

Adres: Boulevard Vasil Levski, No :80, 1000, Sofia

Tel : (00 359 2) 9355500,

Faks : (00 359 2) 9819358,

e-mail : Turksofya@spnet.net

Polis İmdat : 166 / 146 (Mobil telefondan arandığı takdirde)

Trafik Çekici : 146 - 9803308 - 91146

Sofya Trafik Hastanesi (Prigov) : (00 359 2) 9154411 - 9521161 - 9549468

Sofya Şehri Kaza Olayları : (00 359 2) 9824901

Sofya Bölgesi Trafik Polisi : (00 359 2) 98272823

Ulusal Polis : (00 359 2) 9823076

Dışişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur : (00 359 2) 9482404 - 9482707

İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur : (00 359 2) 9822983 - 9823037

Maliye Bakanlığı ücretsiz şikâyet hattı : 080018018

THY Sofya Ofisi : (00359 2) 9874220

THY Havalimanı Ofisi : (00359 2) 9373121

T.C. Filibe Başkonsolosluğu

(Filibe /Plovdiv/- Gabrovo- Haskovo- Stara Zagora – Pazarcık- Pleven- Loveç- Veliko Tırnovo- Kırcali- Smolyan bölgelerinden sorumlu)

Adres: Filip Makedonski No.10, PK. 4000, Plovdiv

Tel: (00 359 32) 63 23 09- 62 40 20- 624020

Faks: (00 359 32) 62 48 39

e-mail: turkcons.plovdiv@mfa.gov.tr

İlk Yardım: 112 / 150

Polis: 166

Trafik Polisi Kaza: 165

Filibe

Emniyet: 61 23

Trafik Polisi: 96 25 86

Tır Trafik Polisi: 63 16 11

Filibe Sancak Mahkemesi:62 36 38

Havaalanı Filibe: 60 11 13

Trafik Yardım ve Araç Çekiç: 764295-864638/ 0888 691782

0887573647

0897823343

Hastaneler:

Sv. Georgi Devlet Hastanesi:

Peshtersko Shose cad. No.66 264170

Üniversite Hastanesi VMİ:

Vasil Aprilov cad. No.15/A

6021 / 602974

Bölge Hastanesi Okrıjna:

Bılgariya cad. No.234

940600

Özel Klinik Medikus Alfa:

Veliko Tırnovo sok. No. 21

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı:

(00359 379) 71597

Polis: (00359 379) 7 20 09

Svilengrad:

Emniyet: (00 359 379) 71 501

Gümrük Polisi: (00 359 379) 7 20 12

Mahkeme: (00 359 379) 70611

Hastane: San Stefano sok. No.1

(00359 379) 74051

Hasköy:

Emniyet: (00 359 38) 640640

Hastane: Obedinenie cad. No.49

(00359 38) 606 700

Harmanlı:

Emniyet: (00 359 373) 23 61

Hastane: Vasil Levski sok. No.66

(00359 373) 82491

Pleven:

Emniyet:

(00 359 64) 801222

Araç Çekiç: 0886001995

Hastane: Georgi Kochev sok. 8/A

(00359 64) 886 100/ 886 311

Stara Zagora:

Emniyet: (00 359 42) 28 05

Araç Çekiç: 0898685479

Hastane: Armeyska sok. No.11

(00359 42) 66 44 30/ 66 43 38

Türkçe bilen avukatlar:

Zafer Molla Ahmet: 0898989869

Sabri Hüseyin- Deniz Hüseyin: 088804560/ 26 49 74

Tercümanlar:

Filibe:

Georgi Rayanliev-(00359 32) 63 22 66

Melin Çauş- 65 38 50

Hasköy:

Georgi Dimitrov-(00359 38)66 12 64

Georgi Slavov- (00359 38) 66 23 66

Kırcali:

Behide Çauşeva-(00 359 361) 67 6 44

T.C. Burgaz Başkonsolosluğu

(Burgaz - Varna - Şumen - Dobriç - Razgrad - Ruse - Tırgovişte - Silistre - Sliven - Yambol bölgelerinden sorumlu)

Adres : Boulevard Demokrasia, No : 38, Bourgas

Tel : (00 359 56) 879940,

Faks : 821700,

e-mail : tcburkon@bs.spnet.net

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru Saati : 09.00 - 12.00
3.3.2020 4.3.2020 Bulgaristan Milli Günü
17.4.2020 20.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
6.5.2020 6.5.2020 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2020 24.5.2020 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü
5.9.2020 7.9.2020 Birleşme Günü
22.9.2020 22.9.2020 Bağımsızlık Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel
31.12.2020 1.1.2021 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı