Nüfus Olaylarıyla Bağlantılı İdari Para Cezaları Hakkında Önemli Duyuru

Filibe Başkonsolosluğu 14.01.2010

VATANDAŞLARIMIZA DUYURU

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu''nun idari para cezası ile ilgili 68. Maddesi 20.04.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Buna göre kişilere nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bildirim yükümlülüğünü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere ve sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

Bu çerçevede 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları aşağıda bildirilmektedir.

-Nüfus cüzdanını kaybedenlere 63 Türk Lirası

-Aile cüzdanını kaybedenlere 63 Türk Lirası

-Nüfus olaylarını (doğum, evlenme, ölüm, vs.) bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası

-Adres bildirim yükümlülüğünü zamanında bildirmeyen kişiler için 329 Türk Lirası,

-Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası

BİLDİRİM SÜRELERİ

Adres Değişikliği: Adres değişikliğinin yirmi gün (20) gün içinde bildirilmesi zorunludur.

Doğum : Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün (30) içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün (60) içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Ölüm : Ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren on gün (10) içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

Evlilik: Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, en geç otuz gün (30)içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi suretiyle yapılır.

Nüfus ve Aile Cüzdanlarını Kaybedenler: Bu durumdaki kişiler ve bu durumdaki çocukların veli veya vasileri altmış gün (60) içerisinde bulunduğu ülkedeki dış temsilciliğe başvurarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları bakımından ilanen duyurulur.

T.C. Filibe Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk İşlemleri Başvuru Saati : 09.00 - 12.00
5.3.2018 5.3.2018 Bulgaristan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
7.5.2018 7.5.2018 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2018 24.5.2018 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı'nın ilk günü
6.9.2018 6.9.2018 Birleşme Günü
24.9.2018 24.9.2018 Bağımsızlık Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 1.1.2019 Yeni yıl arifesi ve Yılbaşı